Mapa dialektów języka francuskiego
Mapa dialektów języka francuskiego – źródło Wikipedia