Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik fier jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to zawierzać. Czasownik fier jest 191. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik fier korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika fier jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik exhausser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika fier w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika fier w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je fiej' ai fié
tu fiestu as fié
il / elle / on fieil / elle / on a fié
nous fionsnous avons fié
vous fiezvous avez fié
ils / elles fientils / elles ont fié
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je fiaisj' avais fié
tu fiaistu avais fié
il / elle / on fiaitil / elle / on avait fié
nous fiionsnous avions fié
vous fiiezvous aviez fié
ils / elles fiaientils / elles avaient fié
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je fieraij' aurai fié
tu fierastu auras fié
il / elle / on fierail / elle / on aura fié
nous fieronsnous aurons fié
vous fierezvous aurez fié
ils / elles fierontils / elles auront fié
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je fiaij' eus fié
tu fiastu eus fié
il / elle / on fiail / elle / on eut fié
nous fiâmesnous eûmes fié
vous fiâtesvous eûtes fié
ils / elles fièrentils / elles eurent fié

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je fieraisj' aurais fié
tu fieraistu aurais fié
il / elle / on fieraitil / elle / on aurait fié
nous fierionsnous aurions fié
vous fieriezvous auriez fié
ils / elles fierontils / elles auraient fié

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je fieque j' aie fié
que tu fiesque tu aies fié
qu’il / elle / on fiequ’il / elle / on ait fié
que nous fiionsque nous ayons fié
que vous fiiezque vous ayez fié
qu’ils / elles fientqu’ils / elles aient fié

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
fieaie fié
fionsayons fié
fiezayez fié

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
fieravoir fié

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
fiéfiantayant fié
fiéefiante
fiésfiants
fiéesfiantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en fianten ayant fié

Pytania z inwersją

FIER w pytaniach z inwersją w présent
fie-je
fies-tu
fie-t-il
fie-t-elle
fie-t-on
fions-nous
fiez-vous
fient-ils
fient-elles

Inne informacje n/t czasownika FIER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr