Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik faillir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Po polsku jest rozumiany najczęściej jako o mało co nie zrobić X. Czasownik faillir występuje w użyciu rzadziej niż pierwszy tysiąc najczęściej używanych czasowników. Czasownik faillir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika faillir jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 2 grupy (ir -> i).

Czasownik faillir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika découvrir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika faillir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je faillej' ai failli
tu faillestu as failli
il / elle / on failleil / elle / on a failli
nous faillonsnous avons failli
vous faillezvous avez failli
ils / elles faillentils / elles ont failli
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je faillaisj' avais failli
tu faillaistu avais failli
il / elle / on faillaitil / elle / on avait failli
nous faillionsnous avions failli
vous failliezvous aviez failli
ils / elles faillaientils / elles avaient failli
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je failleraij' aurai failli
tu faillerastu auras failli
il / elle / on faillerail / elle / on aura failli
nous failleronsnous aurons failli
vous faillerezvous aurez failli
ils / elles faillerontils / elles auront failli
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je faillisj' eus failli
tu faillistu eus failli
il / elle / on faillitil / elle / on eut failli
nous faillîmesnous eûmes failli
vous faillîtesvous eûtes failli
ils / elles faillirentils / elles eurent failli

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je failleraisj' aurais failli
tu failleraistu aurais failli
il / elle / on failleraitil / elle / on aurait failli
nous faillerionsnous aurions failli
vous failleriezvous auriez failli
ils / elles failleraientils / elles auraient failli

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je failleque j' aie failli
que tu faillesque tu aies failli
qu’il / elle / on faillequ’il / elle / on ait failli
que nous faillionsque nous ayons failli
que vous failliezque vous ayez failli
qu’ils / elles faillentqu’ils / elles aient failli

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
failleaie failli
faillonsayons failli
faillezayez failli

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
failliravoir failli

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
faillifaillantayant failli
failliefaillante
faillisfaillants
failliesfaillantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en faillanten ayant failli

Pytania z inwersją

FAILLIR w pytaniach z inwersją w présent
faille-je
failles-tu
faille-il
faille-elle
faille-on
faillons-nous
faillez-vous
faillent-ils
faillent-elles

Inne informacje n/t czasownika FAILLIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr