Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik envoler jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Czasownik envoler jest poza pierwszym tysiącem najczęściej używanych czasowników. Czasownik envoler korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika envoler jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik enjôler odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika envoler w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika envoler w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j' envolej' ai envolé
tu envolestu as envolé
il / elle / on envoleil / elle / on a envolé
nous envolonsnous avons envolé
vous envolezvous avez envolé
ils / elles envolentils / elles ont envolé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j' envolaisj' avais envolé
tu envolaistu avais envolé
il / elle / on envolaitil / elle / on avait envolé
nous envolionsnous avions envolé
vous envoliezvous aviez envolé
ils / elles envolaientils / elles avaient envolé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j' envoleraij' aurai envolé
tu envolerastu auras envolé
il / elle / on envolerail / elle / on aura envolé
nous envoleronsnous aurons envolé
vous envolerezvous aurez envolé
ils / elles envolerontils / elles auront envolé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j' envolaij' eus envolé
tu envolastu eus envolé
il / elle / on envolail / elle / on eut envolé
nous envolâmesnous eûmes envolé
vous envolâtesvous eûtes envolé
ils / elles envolèrentils / elles eurent envolé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j' envoleraisj' aurais envolé
tu envoleraistu aurais envolé
il / elle / on envoleraitil / elle / on aurait envolé
nous envolerionsnous aurions envolé
vous envoleriezvous auriez envolé
ils / elles envolerontils / elles auraient envolé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j' envoleque j' aie envolé
que tu envolesque tu aies envolé
qu’il / elle / on envolequ’il / elle / on ait envolé
que nous envolionsque nous ayons envolé
que vous envoliezque vous ayez envolé
qu’ils / elles envolentqu’ils / elles aient envolé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
envoleaie envolé
envolonsayons envolé
envolezayez envolé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
envoleravoir envolé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
envoléenvolantayant envolé
envoléeenvolante
envolésenvolants
envoléesenvolantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en envolanten ayant envolé

Pytania z inwersją

ENVOLER w pytaniach z inwersją w présent
envole-je
envoles-tu
envole-t-il
envole-t-elle
envole-t-on
envolons-nous
envolez-vous
envolent-ils
envolent-elles

Inne informacje n/t czasownika ENVOLER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr