Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik efforcer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Czasownik efforcer jest poza pierwszym tysiącem najczęściej używanych czasowników. Czasownik efforcer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika efforcer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W odmianie w czasie présent występuje pojawienie się cedille (ç) w pierwszej osobie liczby mnogiej w celu zachowania spójnego brzmienia litery c.

Czasownik dissiper odmienia się w czasie imparfait zgodnie z zasadami, uwaga jednak na znikające cedille (ç) w pierwszej i drugiej osobie mnogiej. Odmiana czasownika efforcer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika efforcer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j’ efforcej’ ai efforcé
tu efforcestu as efforcé
il / elle / on efforceil / elle / on a efforcé
nous efforçonsnous avons efforcé
vous efforcezvous avez efforcé
ils / elles efforcentils / elles ont efforcé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j’ efforçaisj’ avais efforcé
tu efforçaistu avais efforcé
il / elle / on efforçaitil / elle / on avait efforcé
nous efforcionsnous avions efforcé
vous efforciezvous aviez efforcé
ils / elles efforçaientils / elles avaient efforcé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j’ efforceraij’ aurai efforcé
tu efforcerastu auras efforcé
il / elle / on efforcerail / elle / on aura efforcé
nous efforceronsnous aurons efforcé
vous efforcerezvous aurez efforcé
ils / elles efforcerontils / elles auront efforcé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j’ efforcaij’ eus efforcé
tu efforcastu eus efforcé
il / elle / on efforcail / elle / on eut efforcé
nous efforcâmesnous eûmes efforcé
vous efforcâtesvous eûtes efforcé
ils / elles efforcèrentils / elles eurent efforcé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j’ efforceraisj’ aurais efforcé
tu efforceraistu aurais efforcé
il / elle / on efforceraitil / elle / on aurait efforcé
nous efforcerionsnous aurions efforcé
vous efforceriezvous auriez efforcé
ils / elles efforcerontils / elles auraient efforcé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j’ efforceque j’ aie efforcé
que tu efforcesque tu aies efforcé
qu’il / elle / on efforcequ’il / elle / on ait efforcé
que nous efforcionsque nous ayons efforcé
que vous efforciezque vous ayez efforcé
qu’ils / elles efforcentqu’ils / elles aient efforcé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
efforceaie efforcé
efforçonsayons efforcé
efforcezayez efforcé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
efforceravoir efforcé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
efforcéefforçantayant efforcé
efforcéeefforçante
efforcésefforçants
efforcéesefforçantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en efforçanten ayant efforcé

Pytania z inwersją

EFFORCER w pytaniach z inwersją w présent
efforce-je
efforces-tu
efforce-t-il
efforce-t-elle
efforce-t-on
efforçons-nous
efforcez-vous
efforcent-ils
efforcent-elles

Inne informacje n/t czasownika EFFORCER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr