Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik dire jest czasownikiem z trzeciej grupy odmiany (końcówka -RE) a według szczegółowego podziału zalicza się do odmiany wspólnej dla czasowników z końcówką -IRE. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to mówić. Czasownik dire został sklasyfikowany na miejscu 4 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik dire korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika dire jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik dire odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika dire w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem drugiej grupy. Odmiana czasownika dire w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je disj' ai dit
tu distu as dit
il / elle / on ditil / elle / on a dit
nous disonsnous avons dit
vous ditesvous avez dit
ils / elles disentils / elles ont dit
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je disaisj' avais dit
tu disaistu avais dit
il / elle / on disaitil / elle / on avait dit
nous disionsnous avions dit
vous disiezvous aviez dit
ils / elles disaientils / elles avaient dit
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je diraij' aurai dit
tu dirastu auras dit
il / elle / on dirail / elle / on aura dit
nous dironsnous aurons dit
vous direzvous aurez dit
ils / elles dirontils / elles auront dit
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je disj' eus dit
tu distu eus dit
il / elle / on ditil / elle / on eut dit
nous dîmesnous eûmes dit
vous dîtesvous eûtes dit
ils / elles direntils / elles eurent dit

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je diraisj' aurais dit
tu diraistu aurais dit
il / elle / on diraitil / elle / on aurait dit
nous dirionsnous aurions dit
vous diriezvous auriez dit
ils / elles diraientils / elles auraient dit

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je diseque j' aie dit
que tu disesque tu aies dit
qu’il / elle / on disequ’il / elle / on ait dit
que nous disionsque nous ayons dit
que vous disiezque vous ayez dit
qu’ils / elles disentqu’ils / elles aient dit

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
disaie dit
disonsayons dit
ditesayez dit

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
direavoir dit

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
ditdisantayant dit
ditedisante
ditsdisants
ditesdisantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en disanten ayant dit

Pytania z inwersją

DIRE w pytaniach z inwersją w présent
dis-je
dis-tu
dit-il
dit-elle
dit-on
disons-nous
dites-vous
disent-ils
disent-elles

Inne informacje n/t czasownika DIRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr