Odmiana czasowników z 2-giej grupy w czasie teraźniejszym.

odmiana IR