Odmiana czasowników z 1-szej grupy w czasie teraźniejszym.

odmiana ER