Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik coucher jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to położyć. Czasownik coucher został sklasyfikowany na miejscu 104 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik coucher korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika coucher jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik conscientiser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika coucher w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika coucher w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je couchej' ai couché
tu couchestu as couché
il / elle / on coucheil / elle / on a couché
nous couchonsnous avons couché
vous couchezvous avez couché
ils / elles couchentils / elles ont couché
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je couchaisj' avais couché
tu couchaistu avais couché
il / elle / on couchaitil / elle / on avait couché
nous couchionsnous avions couché
vous couchiezvous aviez couché
ils / elles couchaientils / elles avaient couché
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je coucheraij' aurai couché
tu coucherastu auras couché
il / elle / on coucherail / elle / on aura couché
nous coucheronsnous aurons couché
vous coucherezvous aurez couché
ils / elles coucherontils / elles auront couché
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je couchaij' eus couché
tu couchastu eus couché
il / elle / on couchail / elle / on eut couché
nous couchâmesnous eûmes couché
vous couchâtesvous eûtes couché
ils / elles couchèrentils / elles eurent couché

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je coucheraisj' aurais couché
tu coucheraistu aurais couché
il / elle / on coucheraitil / elle / on aurait couché
nous coucherionsnous aurions couché
vous coucheriezvous auriez couché
ils / elles coucherontils / elles auraient couché

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je coucheque j' aie couché
que tu couchesque tu aies couché
qu’il / elle / on couchequ’il / elle / on ait couché
que nous couchionsque nous ayons couché
que vous couchiezque vous ayez couché
qu’ils / elles couchentqu’ils / elles aient couché

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
coucheaie couché
couchonsayons couché
couchezayez couché

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
coucheravoir couché

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
couchécouchantayant couché
couchéecouchante
couchéscouchants
couchéescouchantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en couchanten ayant couché

Pytania z inwersją

COUCHER w pytaniach z inwersją w présent
couche-je
couches-tu
couche-t-il
couche-t-elle
couche-t-on
couchons-nous
couchez-vous
couchent-ils
couchent-elles

Inne informacje n/t czasownika COUCHER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr