Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik composer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to komponować. Czasownik composer został sklasyfikowany na miejscu 487 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik composer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika composer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik clamser odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika composer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika composer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je composej' ai composé
tu composestu as composé
il / elle / on composeil / elle / on a composé
nous composonsnous avons composé
vous composezvous avez composé
ils / elles composentils / elles ont composé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je composaisj' avais composé
tu composaistu avais composé
il / elle / on composaitil / elle / on avait composé
nous composionsnous avions composé
vous composiezvous aviez composé
ils / elles composaientils / elles avaient composé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je composeraij' aurai composé
tu composerastu auras composé
il / elle / on composerail / elle / on aura composé
nous composeronsnous aurons composé
vous composerezvous aurez composé
ils / elles composerontils / elles auront composé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je composaij' eus composé
tu composastu eus composé
il / elle / on composail / elle / on eut composé
nous composâmesnous eûmes composé
vous composâtesvous eûtes composé
ils / elles composèrentils / elles eurent composé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je composeraisj' aurais composé
tu composeraistu aurais composé
il / elle / on composeraitil / elle / on aurait composé
nous composerionsnous aurions composé
vous composeriezvous auriez composé
ils / elles composerontils / elles auraient composé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je composeque j' aie composé
que tu composesque tu aies composé
qu’il / elle / on composequ’il / elle / on ait composé
que nous composionsque nous ayons composé
que vous composiezque vous ayez composé
qu’ils / elles composentqu’ils / elles aient composé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
composeaie composé
composonsayons composé
composezayez composé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
composeravoir composé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
composécomposantayant composé
composéecomposante
composéscomposants
composéescomposantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en composanten ayant composé

Pytania z inwersją

COMPOSER w pytaniach z inwersją w présent
compose-je
composes-tu
compose-t-il
compose-t-elle
compose-t-on
composons-nous
composez-vous
composent-ils
composent-elles

Inne informacje n/t czasownika COMPOSER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr