Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik assumer jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to zakładać, akceptować. Czasownik assumer został sklasyfikowany na miejscu 519 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik assumer korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika assumer jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é).

Czasownik antécéder odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika assumer w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika assumer w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j' assumej' ai assumé
tu assumestu as assumé
il / elle / on assumeil / elle / on a assumé
nous assumonsnous avons assumé
vous assumezvous avez assumé
ils / elles assumentils / elles ont assumé
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j' assumaisj' avais assumé
tu assumaistu avais assumé
il / elle / on assumaitil / elle / on avait assumé
nous assumionsnous avions assumé
vous assumiezvous aviez assumé
ils / elles assumaientils / elles avaient assumé
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j' assumeraij' aurai assumé
tu assumerastu auras assumé
il / elle / on assumerail / elle / on aura assumé
nous assumeronsnous aurons assumé
vous assumerezvous aurez assumé
ils / elles assumerontils / elles auront assumé
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j' assumaij' eus assumé
tu assumastu eus assumé
il / elle / on assumail / elle / on eut assumé
nous assumâmesnous eûmes assumé
vous assumâtesvous eûtes assumé
ils / elles assumèrentils / elles eurent assumé

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j' assumeraisj' aurais assumé
tu assumeraistu aurais assumé
il / elle / on assumeraitil / elle / on aurait assumé
nous assumerionsnous aurions assumé
vous assumeriezvous auriez assumé
ils / elles assumerontils / elles auraient assumé

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j' assumeque j' aie assumé
que tu assumesque tu aies assumé
qu’il / elle / on assumequ’il / elle / on ait assumé
que nous assumionsque nous ayons assumé
que vous assumiezque vous ayez assumé
qu’ils / elles assumentqu’ils / elles aient assumé

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
assumeaie assumé
assumonsayons assumé
assumezayez assumé

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
assumeravoir assumé

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
assuméassumantayant assumé
assuméeassumante
assumésassumants
assuméesassumantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en assumanten ayant assumé

Pytania z inwersją

ASSUMER w pytaniach z inwersją w présent
assume-je
assumes-tu
assume-t-il
assume-t-elle
assume-t-on
assumons-nous
assumez-vous
assument-ils
assument-elles

Inne informacje n/t czasownika ASSUMER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr