Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik asseoir jest czasownikiem z końcówką -IR, ale jego odmiana jest nieregularna, tak jak wszystkich innych czasowników z końcówką -OIR. Znaczenie po polsku to usadzić. Czasownik asseoir jest 106. najczęściej używanym czasownikiem. Czasownik asseoir korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika asseoir jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik asseoir odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika asseoir w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem trzeciej grupy. Odmiana czasownika asseoir w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j' assiedsj' ai assis
tu assiedstu as assis
il / elle / on assiedil / elle / on a assis
nous asseyonsnous avons assis
vous asseyezvous avez assis
ils / elles asseyentils / elles ont assis
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j' asseyaisj' avais assis
tu asseyaistu avais assis
il / elle / on asseyaitil / elle / on avait assis
nous asseyionsnous avions assis
vous asseyiezvous aviez assis
ils / elles asseyaientils / elles avaient assis
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j' assiéraij' aurai assis
tu assiérastu auras assis
il / elle / on assiérail / elle / on aura assis
nous assiéronsnous aurons assis
vous assiérezvous aurez assis
ils / elles assiérontils / elles auront assis
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j' assisj' eus assis
tu assistu eus assis
il / elle / on assitil / elle / on eut assis
nous assîmesnous eûmes assis
vous assîtesvous eûtes assis
ils / elles assirentils / elles eurent assis

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j' assiéraisj' aurais assis
tu assiéraistu aurais assis
il / elle / on assiéraitil / elle / on aurait assis
nous assiérionsnous aurions assis
vous assiériezvous auriez assis
ils / elles assiéraientils / elles auraient assis

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j' asseyeque j' aie assis
que tu asseyesque tu aies assis
qu’il / elle / on asseyequ’il / elle / on ait assis
que nous asseyionsque nous ayons assis
que vous asseyiezque vous ayez assis
qu’ils / elles asseyentqu’ils / elles aient assis

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
assiedsaie assis
asseyonsayons assis
asseyezayez assis

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
asseoiravoir assis

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
assisasseyantayant assis
assiseasseyante
assissasseyants
assisesasseyantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en asseyanten ayant assis

Pytania z inwersją

ASSEOIR w pytaniach z inwersją w présent
assieds-je
assieds-tu
assied-il
assied-elle
assied-on
asseyons-nous
asseyez-vous
asseyent-ils
asseyent-elles

Inne informacje n/t czasownika ASSEOIR:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr