Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik acheter jest czasownikiem z pierwszej grupy odmiany (-ER), w pełni regularny w czasie teraźniejszym. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to kupować. Czasownik acheter został sklasyfikowany na miejscu 119 na liście najczęściej używanych czasowników. Czasownik acheter korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika acheter jest tworzone zgodnie z metodą dla czasowników 1 grupy (er -> é). W odmianie w czasie teraźniejszym występuje pojawienie się akcentu grave nad literą e w liczbie pojedynczej i w trzeciej mnogiej.

Czasownik acheter odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika acheter w czasie passé simple odbywa się zgodnie ze schematem pierwszej grupy. Odmiana czasownika acheter w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
j' achètej' ai acheté
tu achètestu as acheté
il / elle / on achèteil / elle / on a acheté
nous achetonsnous avons acheté
vous achetezvous avez acheté
ils / elles achètentils / elles ont acheté
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
j' achetaisj' avais acheté
tu achetaistu avais acheté
il / elle / on achetaitil / elle / on avait acheté
nous achetionsnous avions acheté
vous achetiezvous aviez acheté
ils / elles achetaientils / elles avaient acheté
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
j' achèteraij' aurai acheté
tu achèterastu auras acheté
il / elle / on achèterail / elle / on aura acheté
nous achèteronsnous aurons acheté
vous achèterezvous aurez acheté
ils / elles achèterontils / elles auront acheté
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
j' achetaij' eus acheté
tu achetastu eus acheté
il / elle / on achetail / elle / on eut acheté
nous achetâmesnous eûmes acheté
vous achetâtesvous eûtes acheté
ils / elles achetèrentils / elles eurent acheté

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
j' achèteraisj' aurais acheté
tu achèteraistu aurais acheté
il / elle / on achèteraitil / elle / on aurait acheté
nous achèterionsnous aurions acheté
vous achèteriezvous auriez acheté
ils / elles achèterontils / elles auraient acheté

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que j' acheteque j' aie acheté
que tu achetesque tu aies acheté
qu’il / elle / on achetequ’il / elle / on ait acheté
que nous achetionsque nous ayons acheté
que vous achetiezque vous ayez acheté
qu’ils / elles achetentqu’ils / elles aient acheté

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
achèteaie acheté
achetonsayons acheté
achetezayez acheté

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
acheteravoir acheté

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
achetéachetantayant acheté
achetéeachetante
achetésachetants
achetéesachetantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en achetanten ayant acheté

Pytania z inwersją

ACHETER w pytaniach z inwersją w présent
achète-je
achètes-tu
achète-t-il
achète-t-elle
achète-t-on
achetons-nous
achetez-vous
achètent-ils
achètent-elles

Inne informacje n/t czasownika ACHETER:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr