Pewne czasowniki są ważniejsze niż inne, a w pierwsze kolejności trzeba nauczyć się tych, które są niezbędne lub wyjątkowo przydatne do tego, by zwiększyć naszą komunikatywność. Poniższa tabelka pokazuje 7 najczęściej stosowanych i najprzydatniejszych czasowników :

7 czasownikow
7 najważniejszych czasowników które ułatwiają budowanie zdań we francuskim

Czasowniki avoir i être poza swoimi niewątpliwie często stosowanymi nominalnymi znaczeniami są też stosowane we wszystkich czasach złożony jako czasowniki posiłkowe : je suis allé au stade, j’ai vu le match.

Czasownik aller jest stosowany tak samo uniwersalnie jak i angielski “to go”, a więc bez względu na sposób przemieszczania się (czy to pieszo, samochodem, rowerem czy czymkolwiek innym). Jest też oczywiście nieodłącznym składnikiem bardzo popularnego zwrotu il y a. Oprócz tego bierze udział w tworzeniu konstrukcji futur proche która jest bardzo popularnym sposobem wyrażania czynności dotyczących przyszłości : Je vais partir en vacances en juin.

Venir jest przydatny w swoim dosłownym znaczeniu, ale jeszcze więcej można z niego wyciągnąć gdy użyje sie w połączeniu z kolejnym czasownikiem. Powstaje wtedy konstrukcja passé récent (też nazywana passé immediat) która posłuży nam do wyrażenia bezpośredniej przeszłości (bez korzystania z żadnego prawdziwego czasu innego niż teraźniejszy) : Je viens se sortir de chez moi.

Devoir, vouloir, pouvoir to klasyczne przykłady czasowników modalnych, które wręcz stworzone są do tego, żeby po nich podpiąć kolejny czasownik, umożliwiając tym samym wyrażenie dowolnej czynności bez konieczności odmieniania czasownika odpowiedzialnego za rzeczoną czynność.

Wszystkie powyższe zdania powstały bez znajomości odmiany czasownika spoza magicznej 7-ki. To wszystko składane się na to, że nawet jeśli nie można powiedzieć, że są to jedyne czasowniki których warto się nauczyć, to z pewnością ich biegła znajomość w olbrzymi sposób zwiększa potencjał komunikacyjny.

Pamiętaj, że odmianę tych czasowników w innych czasach, oraz odmianę wszelkich innych możesz znaleźć szukając na serwisie.