Poniżej znajdziesz 10 najczęstszych błędów we francuskim, które popełniają Polacy uczący się tego języka, tak aby być pewnym że Twój francuski jest wolny od poniższych problemów :

10. Comment beaucoup tu m’aimes?

Pytanie z wyrażeniem pytającym “Jak bardzo” jest podstępne. Należy pamiętać, żeby, nie próbować przekładać go słowo w słowo na francuski, a zamiast tego użyć “A quel point” lub “Combien“.

9. Je lui a dit

Tu sprawa opiera się na odruchowych skojarzeniach “lui” z 3-cią osobą liczby pojedynczej. Bardzo często zdarza się, że ktoś absolutnie poprawnie odmieniający avoir jako “j’ai” robi 5 sekund później błąd odmiany po dodaniu zaimka COI. “je lui a…” jest automatyzmem który należy doprostować do postaci “je lui ai…”.

8. Beaucoup des étudiants

Ah… wyrażenia ilościowe, przyimki ściągnięte. W przeważającej ilości przypadków w wyrażeniach ilościowych znajdziemy “des” mimo że późniejszy rzeczownik będzie w liczbie mnogiej.

7. Je serai manger

Jeden z błędów który jest specyfiką polskich adeptów języka francuskiego. Wielu z nich robi kalkę z polskiego czasu przyszłego “ja będę jeść” i próbuje wprowadzać czasownik posiłkowy “być” w futur simple we francuskim. Nic takiego nie powinno mieć miejsca, czas przyszły jest we francuskim czasem jednoelementowym. Poprawną formą będzie “je mangerai”.

6. “est” zamiast “il y a”

Kolejna rzecz która dla Polaków będzie szczególnie kłopotliwa. Jak odróżnić zdanie w którym ma być “etre” od tego gdzie zastosować “il y a”? Po polsku zdania opisujące zacierają się z tymi stwierdzającymi istnienie ponieważ oba typy korzystają z czasownika być. Ale jest pewien trik który pozwala jednoznacznie rozpoznać czy ma być “est” czy “il y a” :

Kiedy wybrać "il y a"
Tabela pokazująca kiedy użyć konstrukcji “il y a”.

Kiedy chcemy zbudować zdanie w którym chodzi o wyrażenie, że coś “jest jakieś/gdzieś” lub “nie jest jakieś/gdzieś” używamy oczywiście zwyczajnie czasownika etre.

Natomiast kiedy zdanie ma dotyczyć tego, że coś jest lub tego nie ma, do gry wchodzi nam il y a i wszelkie pokrewne jemu konstrukcje.

Długopis jest na stole – Le stylo jest sur la table.

Na stole jest długopis – Il y a un stylo sur la table.

5. Quelque chose pour faire

“Mam coś do zrobienia.” z jakiegoś powodu często bywa (błędnie) tłumaczone jako “J’ai quelque chose pour faire”. Pour + bezokolicznik będzie określeniem sposobu, a nie celu, więc poprawnie powinno być “J’ai quelque chose à faire”.

4. Semaine

Tu jeden z błędów popełnianych głównie przez początkujących, i sprawa jest czysto fonetyczna. Słowo semaine jest z pewnego powodu często (błędnie) wymawiane /symaę/, podobnie jak demain /demaę/. Okazuje się, że semaine jest rzadkim przykładem słowa w którym są aż 2 kombinacje liter (em i in) które normalnie tworzyłyby głoski nosowe, i obie są anulowane przez samogłoski tuż po każdej z kombinacji. Uczący się francuskiego nie są z początku przywyknięci do takich combo, a efektem jest kaleczenie słowa semaine. A więc jeszcze raz : /symennnn/ !

3. C’est lui maison

Przymiotniki dzierżawcze do poprawienia i przećwiczenia. Polecam poniższą tabelkę :

Przymiotniki dzierżawcze
Przymiotniki dzierżawcze w języku francuskim, pełna lista.

2. C’est ça va

Gdy ktoś zbuduje sobie skojarzenie, że na pytanie “comment ça va?” odpowiedź “ça va” oznacza “dobrze”, to wystarczy dodać z przodu “c’est” jako “jest” i niczego nie świadomego neofita języka Molière’a wygłasza na prawo i lewo “c’est ça va” jako “jest dobrze”.

Aby Molière nie przewracał się w grobie, kilka porad :

  • Jest dobrze – ça va bien.
  • To jest dobre – c’est bon.
  • To jest dobrze – c’est bien.

1. je / j’ai

Na koniec klasyka, absolutnie najczęstszy z błędów. Najważniejszy element wymowy – jednosylabowce kończące się na nieakcentowane “e”. Ze względu na to, że nie da się wymówić jednosylabowego słowa bez wyduszenia z siebie żadnej samogłoski, trzeba zatem uwzględnić końcowe “e” tak jak one brzmi alfabetycznie, czyli podobnie do brzmienia polskiej litery “y”. W przypadku wymówienia końcówki jako “e”, wyjdzie nam brzmienie innego, również istniejącego słowa, przez co zdanie zmieni sens.

Najważniejszy element fonetyki
Najważniejszy element fonetyki

BONUS : Rodzajniki

Oczywiście nie mogło zabraknąć zmory wszystkich uczących się języka francuskiego : rodzajników. Tu problem jest na dwóch płaszczyznach : czy rodzajnik powinien być męski, czy też żeński, oraz czy powinien być określony, nieokreślony, czy w ostateczności cząstkowy.