10 najczęstszych błędów we francuskim jakie robią Polacy

Poniżej znajdziesz 10 najczęstszych błędów we francuskim, które popełniają Polacy uczący się tego języka, tak aby być pewnym że Twój francuski jest wolny od poniższych problemów :

10. Comment beaucoup tu m’aimes?

Pytanie z wyrażeniem pytającym „Jak bardzo” jest podstępne. Należy pamiętać, żeby, nie próbować przekładać go słowo w słowo na francuski, a zamiast tego użyć „A quel point” lub „Combien„.

9. Je lui a dit

Tu sprawa opiera się na odruchowych skojarzeniach „lui” z 3-cią osobą liczby pojedynczej. Bardzo często zdarza się, że ktoś absolutnie poprawnie odmieniający avoir jako „j’ai” robi 5 sekund później błąd odmiany po dodaniu zaimka COI. „je lui a…” jest automatyzmem który należy doprostować do postaci „je lui ai…”.

8. Beaucoup des étudiants

Ah… wyrażenia ilościowe, przyimki ściągnięte. W przeważającej ilości przypadków w wyrażeniach ilościowych znajdziemy „des” mimo że późniejszy rzeczownik będzie w liczbie mnogiej.

7. Je serai manger

Jeden z błędów który jest specyfiką polskich adeptów języka francuskiego. Wielu z nich robi kalkę z polskiego czasu przyszłego „ja będę jeść” i próbuje wprowadzać czasownik posiłkowy „być” w futur simple we francuskim. Nic takiego nie powinno mieć miejsca, czas przyszły jest we francuskim czasem jednoelementowym. Poprawną formą będzie „je mangerai”.

6. „est” zamiast „il y a”

Kolejna rzecz która dla Polaków będzie szczególnie kłopotliwa. Jak odróżnić zdanie w którym ma być „etre” od tego gdzie zastosować „il y a”? Po polsku zdania opisujące zacierają się z tymi stwierdzającymi istnienie ponieważ oba typy korzystają z czasownika być. Ale jest pewien trik który pozwala jednoznacznie rozpoznać czy ma być „est” czy „il y a” :

Kiedy wybrać "il y a"
Tabela pokazująca kiedy użyć konstrukcji „il y a”.

Kiedy chcemy zbudować zdanie w którym chodzi o wyrażenie, że coś „jest jakieś/gdzieś” lub „nie jest jakieś/gdzieś” używamy oczywiście zwyczajnie czasownika etre.

Natomiast kiedy zdanie ma dotyczyć tego, że coś jest lub tego nie ma, do gry wchodzi nam il y a i wszelkie pokrewne jemu konstrukcje.

Długopis jest na stole – Le stylo jest sur la table.

Na stole jest długopis – Il y a un stylo sur la table.

5. Quelque chose pour faire

„Mam coś do zrobienia.” z jakiegoś powodu często bywa (błędnie) tłumaczone jako „J’ai quelque chose pour faire”. Pour + bezokolicznik będzie określeniem sposobu, a nie celu, więc poprawnie powinno być „J’ai quelque chose à faire”.

4. Semaine

Tu jeden z błędów popełnianych głównie przez początkujących, i sprawa jest czysto fonetyczna. Słowo semaine jest z pewnego powodu często (błędnie) wymawiane /symaę/, podobnie jak demain /demaę/. Okazuje się, że semaine jest rzadkim przykładem słowa w którym są aż 2 kombinacje liter (em i in) które normalnie tworzyłyby głoski nosowe, i obie są anulowane przez samogłoski tuż po każdej z kombinacji. Uczący się francuskiego nie są z początku przywyknięci do takich combo, a efektem jest kaleczenie słowa semaine. A więc jeszcze raz : /symennnn/ !

3. C’est lui maison

Przymiotniki dzierżawcze do poprawienia i przećwiczenia. Polecam poniższą tabelkę :

Przymiotniki dzierżawcze
Przymiotniki dzierżawcze w języku francuskim, pełna lista.

2. C’est ça va

Gdy ktoś zbuduje sobie skojarzenie, że na pytanie „comment ça va?” odpowiedź „ça va” oznacza „dobrze”, to wystarczy dodać z przodu „c’est” jako „jest” i niczego nie świadomego neofita języka Molière’a wygłasza na prawo i lewo „c’est ça va” jako „jest dobrze”.

Aby Molière nie przewracał się w grobie, kilka porad :

  • Jest dobrze – ça va bien.
  • To jest dobre – c’est bon.
  • To jest dobrze – c’est bien.

1. je / j’ai

Na koniec klasyka, absolutnie najczęstszy z błędów. Najważniejszy element wymowy – jednosylabowce kończące się na nieakcentowane „e”. Ze względu na to, że nie da się wymówić jednosylabowego słowa bez wyduszenia z siebie żadnej samogłoski, trzeba zatem uwzględnić końcowe „e” tak jak one brzmi alfabetycznie, czyli podobnie do brzmienia polskiej litery „y”. W przypadku wymówienia końcówki jako „e”, wyjdzie nam brzmienie innego, również istniejącego słowa, przez co zdanie zmieni sens.

Najważniejszy element fonetyki
Najważniejszy element fonetyki

BONUS : Rodzajniki

Oczywiście nie mogło zabraknąć zmory wszystkich uczących się języka francuskiego : rodzajników. Tu problem jest na dwóch płaszczyznach : czy rodzajnik powinien być męski, czy też żeński, oraz czy powinien być określony, nieokreślony, czy w ostateczności cząstkowy.