Tryb oznajmiający (mode indicatif)

Czasownik être jest czasownikiem z końcówką -RE, ale jego odmiana jest nieregularna zarówno według klasycznego podziału (na 3 grupy) jak i podziału szczegółowego. Jego podstawowe znaczenie w języku polskim to być. Czasownik être najczęściej używanym czasownikiem spośród wszystkich w języku francuskim. Czasownik être korzysta w czasie passé composé (i innych czasach złożonych) z czasownika posiłkowego avoir. Participe passé od czasownika être jest tworzone całkowicie nieregularnie (rdzeń i końcówka).

Czasownik être odmienia się w czasie imparfait w pełni regularnie. Odmiana czasownika rompre w czasie passé simple odbywa się zgodnie z jednym ze schematów trzeciej grupy. Odmiana czasownika être w trybie subjonctif jest w pełni regularna.

PRÉSENTPASSÉ COMPOSÉ
je suisj' ai été
tu estu as été
il / elle / on estil / elle / on a été
nous sommesnous avons été
vous êtesvous avez été
ils / elles sontils / elles ont été
IMPARFAITPLUS-QUE-PARFAIT
je étaisj' avais été
tu étaistu avais été
il / elle / on étaitil / elle / on avait été
nous étionsnous avions été
vous étiezvous aviez été
ils / elles étaientils / elles avaient été
FUTUR SIMPLEFUTUR ANTÉRIEUR
je seraij' aurai été
tu serastu auras été
il / elle / on serail / elle / on aura été
nous seronsnous aurons été
vous serezvous aurez été
ils / elles serontils / elles auront été
PASSÉ SIMPLEPASSÉ ANTÉRIEUR
je fusj' eus été
tu fustu eus été
il / elle / on futil / elle / on eut été
nous fûmesnous eûmes été
vous fûtesvous eûtes été
ils / elles furentils / elles eurent été

Tryb warunkowy (mode conditionnel)

CONDITIONNEL PRÉSENTCONDITIONNEL PASSÉ
je seraisj' aurais été
tu seraistu aurais été
il / elle / on seraitil / elle / on aurait été
nous serionsnous aurions été
vous seriezvous auriez été
ils / elles seraientils / elles auraient été

Tryb łaczący (mode subjonctif)

SUBJONCTIF PRÉSENTSUBJONCTIF PASSÉ
que je soisque j' aie été
que tu soisque tu aies été
qu’il / elle / on soitqu’il / elle / on ait été
que nous soyonsque nous ayons été
que vous soyezque vous ayez été
qu’ils / elles soientqu’ils / elles aient été

Tryb rozkazujący (mode impératif)

IMPÉRATIF PRÉSENTIMPÉRATIF PASSÉ
soisaie été
soyonsayons été
soyezayez été

Bezokolicznik (mode infinitif)

INFINITIF PRÉSENTINFINITIF PASSÉ
êtreavoir été

Imiesłów (participe)

PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PRÉSENTPARTICIPE PASSÉ 2
étéétantayant été
étéeétante
étésétants
étéesétantes

Gérondif (gerundium)

GÉRONDIF PRÉSENTGÉRONDIF PASSÉ
en étanten ayant été

Pytania z inwersją

ÊTRE w pytaniach z inwersją w présent
suis-je
es-tu
est-il
est-elle
est-on
sommes-nous
êtes-vous
sont-ils
sont-elles

Inne informacje n/t czasownika ÊTRE:

Odmiana w słowniku Larousse.fr

Znaczenie w słowniku Linternaute.fr

Znaczenie w Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Znaczenie i etymologia w LaLangueFrançaise.fr