Korekty tłumaczeń

Korekty tłumaczeń

Oferuję korektę tłumaczeń PL-FR i FR-PL poprzedzoną oceną poprawności tłumaczenia wg następującej klasyfikacji :

 • AAA – Wybitne tłumaczenie literackie.
 • AA –Tłumaczenie poprawne, idiomatyczne, poziom native.
 • A – Tłumaczenie poprawne, dosłowne (minimalny poziom dla tłumaczy przysięgłych).
 • B – Tłumaczenie zawierające nieoptymalnie dobrane określenia. Znaczenie zachowane, ale zdania brzmią w sposób nie do końca autentyczny.
 • BC – Tłumaczenie zawierające źle dobrane określenia, nieautentyczny styl przekazu, błędy w doborze rodzajników, znaczenie w pewnym stopniu zaburzone (najczęściej spotykany poziom tłumaczeń na rynku).
 • C – Tłumaczenie zawierające błędy składniowe, gramatyczne lub ortograficzne.
 • D – Tłumaczenie wykonane maszynowo i częściowo edytowane. Część zdań ma mocno zaburzony sens lub całkowity jego brak (poziom popularnych tanich tłumaczeń).
 • E – Tłumaczenie wykonane maszynowo nie edytowane, nie niosące żadnej wartości informacyjnej (tłumaczenie należy wykonać od początku).

Ocenę tłumaczenia wykonuję gratis po otrzymaniu tekstu oryginalnego i tekstu przetłumaczonego. Cena korekty 12 zł netto za 1800 ZZS. Wystawiam faktury VAT.

Sprawdź opinie na temat moich lekcji.

Skontaktuj się aby zapytać o korektę tłumaczenia lub wyślij pliki na korekty@francu.ski

Możliwe opcje do usługi korekty :

 • Express (72h, do 75 stron). + 33%
 • Redakcja tłumaczenia. +66%
 • Korekta i redakcja tłumaczenia klasy D. +100%
 • Korekta tłumaczenia z dialektu (Quebec, Chti’mi, Savoyard, Breton lub inne). +66%
 • Korekta tłumaczenia na dialekt szwajcarski, belgijski lub luksemburski +66%
 • Zlecenie pracy w warunkach podwyższonych standardów bezpieczeństwa (transmisja szyfrowanych plików, praca korektorska na czystym systemie i bezpiecznym komputerze bez karty sieciowej) +100%
 • Korekta bazująca na oryginale w postaci nie edytowalnej (skany wydruków, pismo odręczne) Wycena indywidualna.

Standardowo plik wynikowy format DOCX z zachowaną strukturą i stylami. Korekta i redakcja wprowadzona z rejestracją zmian. Dodane komentarze w miejscach gdzie jest to potrzebne (np. więcej niż jedna dobra możliwość doboru istotnego określenia w zależności od pożądanego wydźwięku).