Kategorie
Nauka

Trudne słowa, które doprowadzają do obłędu

Istnieją we francuskim trudne słowa, które są dla Polaków wyjątkowo twardymi przeciwnikami, działając podstępnie metodą na psychiczne wycieńczenie. Pozornie łatwe, znajomo brzmiące, a z każdym kolejnym użyciem w obecności nauczyciela mogą prowadzić do coraz głębszej frustracji. Oto one : le groupe – grupale domaine – domenale rôle – rolale reste – resztale masque – maskale […]

Kategorie
Nauka

Wyjątki fonetyczne

Często od moich uczniów słyszę, że wg nich jednym z najtrudniejszych elementów języka francuskiego jest „jego wymowa, bo wszędzie są wyjątki fonetyczne”. Choć muszę w dużej mierze zgodzić się z pierwszymi dwoma słowami tej wypowiedzi, to reszta nie specjalnie licuje z rzeczywistością. Sposób zapisu słów po francusku i ich dekodowanie byłyby w stanie zawstydzić szyfrantów […]

Kategorie
Nauka

Rodzajniki cząstkowe – co to takiego?

Jedną z wielu cech, które odróżniają rodzajniki w języku francuskim od ich odpowiedników w języku angielskim czy niemieckim jest istnienie trzeciej kategorii rodzajników – są to rodzajniki cząstkowe. Gdy już wybór określone/nieokreślone będzie choć wstępnie zarysowany w naszej świadomości, czas popatrzeć na kwestie rodzajników nieco szerzej, włączając do wachlarza naszych narzędzi również te, które mogą, […]

Kategorie
Nauka Trudne sprawy

Qui, que, dont, a może lequel? Zaimki względne.

Wśród tematów, które moi uczniowie kontynuujący naukę języka francuskiego rozpoczętą w normalnej szkole (publicznej lub językowej) wskazują za prawdopodobnie niemożliwe do opanowania, często wymieniana jest problematyka „takich małych słówek wstawianych w środku zdań”. Są to zaimki względne i czas w końcu rozprawić się z tym tematem raz na zawsze. Osoby chcące dobrze opanować to gramatyczne […]

Kategorie
Nauka

5 rzeczy bez których nie dogadasz się po francusku

…(i 5 innych rzeczy, które katuje się w szkole, ale nie wpływają na komunikatywność). Ucząc się języków warto pamiętać o tym, że ich opanowanie jest procesem stopniowym i nikt nie umie w danym języku „wszystkiego”, nawet jego rodzimi użytkownicy. Każdy mówi trochę inaczej, każdy ma inny zasób słownictwa, poziom oczytania, inny styl wyrażanie myśli, ulubione […]

Kategorie
Nauka

Francuskie znaki

Osoby piszące po francuski mają kilka opcji, by pisać poprawnie, wraz z typowymi dla francuskiego znakami akcentowymi i diakrytycznymi, są w zasadzie 3 możliwości : Zainstalowanie w komputerze klawiatury FR. Rozwiązanie średnio wygodne, ponieważ francuska klawiatura ma inne obłożenie (AZERTY zamiast QWERTY). Zainstalowanie klawiatury CA (kanadyjskiej). Rozwiązanie o tyle wygodne, że pozostajemy z układem QWERTY. […]

Kategorie
Nauka

Językowa przyczyna konfliktów w korpo

Praca w międzynarodowych zespołach w obrębie dużych organizacji funkcjonujących pod dużą presją czasu z pewnością do łatwych nie należy. Od pracowników korpo często słyszałem też głosy, że gdy wszystko zostaje w przestrzeni języka angielskiego, to jakoś idzie, ale gdy narzędziem komunikacji staje się język francuski, to nagle ze wszystkich stron pojawiają się niespodziewane problemy, tak […]

Kategorie
Nauka Trudne sprawy

Rodzajniki – le czy un, la czy une, a może bez?

Rodzajniki są prawdopodobnie największą bolączką obcokrajowców (zwłaszcza Polaków) uczących się języka francuskiego. Po pierwsze dlatego, że język polski ich w ogóle nie ma, a po drugie dlatego, że sposób ich uczenia w programach polskich szkół (również językowych) niestety nie nadaje się do niczego. Z tego względu mniej niż 1% osób, z którymi prowadzę zajęcia, którzy […]

Kategorie
Czasowniki Nauka Trudne sprawy

Futur Proche to nie jest czas

Futur Proche, tak często wymieniany jednym tchem wraz z Présent. Passé Composé, Imparfait i innymi, nie jest czasem. I ten fakt ma dużo większe znaczenie dla codziennej komunikacji niż można by podejrzewać z perspektywy osoby uczącej się języka francuskiego jako FLE. Programy szkolne tworzone do nauki w grupach są pełne kompromisów, i jeden z nich […]

Kategorie
Nauka

Słowniczek korporacyjny

absorption wchłonięcie abus de droit nadużycie praw acompte sur dividende dywidenda przejściowa actif à court terme aktywa obrotowe actif à long terme aktywa długoterminowe actif circulant aktywa obrotowe actif courant aktywa obrotowe actif immobilisé aktywa stałe actif net aktywa netto actifs aktywa action au porteur udział na okaziciela action d’apport akcja wkładowa action de numéraire […]